کلیدواژه‌ها = سلطان محمود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی منازعات غزنویان و قراخانیان در خراسان

دوره 10، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 108-126

ابوالحسن مبیّن


2. بررسی روابط دودمانهای آل بویه و غزنویان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 1-16

ابوالحسن مبیّن


3. دلایل و چگونگی تصرف خوارزم توسط غزنویان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1388، صفحه 130-154

ابوالحسن مبین


4. نگاهی بر ویژگی‌های برجسته عهد غزنوی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-17

ابوالحسن مبین