کلیدواژه‌ها = امویان
تعداد مقالات: 7
1. تعامل مسیحیان با حاکمان مسلمان در عصر اموی و اوایل عصر عباسی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 83-106

سید محمد علی ایازی؛ سید محمد علی میرصانعی


2. نظام زمین داری و کشاورزی در عصر بنی امیه

دوره 11، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 143-157

حمیدرضا مطهری؛ صدرالله اسماعیل زاده


3. دولت اموی؛ تعصب قبیله‌ای و مصلحت حکومتی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 1-14

دکتر علی اکبر عباسی


4. پیامدهای مالیات‌ها و درآمدهای نامشروع بر اقتصاد عصر اموی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 1-27

رضا فرامرز نسب؛ دکتراصغر قائدان


6. بررسی تاریخی بخارا و سمرقند از ورود مسلمین تا پایان‌ عهد امویان(41 – 132 ه.ق)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1388، صفحه 1-21

سید احمد موسوی؛ علیرضا رحیمی


7. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 133-152

جواد هروی