کلیدواژه‌ها = امویان
تعداد مقالات: 7
1. تعامل مسیحیان با حاکمان مسلمان در عصر اموی و اوایل عصر عباسی

دوره 12، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 83-106

سید محمد علی ایازی؛ سید محمد علی میرصانعی


2. نظام زمین داری و کشاورزی در عصر بنی امیه

دوره 11، شماره 44، آذر 1395، صفحه 143-157

حمیدرضا مطهری؛ صدرالله اسماعیل زاده


3. دولت اموی؛ تعصب قبیله‌ای و مصلحت حکومتی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1393، صفحه 1-14

دکتر علی اکبر عباسی


4. پیامدهای مالیات‌ها و درآمدهای نامشروع بر اقتصاد عصر اموی

دوره 9، شماره 35، بهمن 1393، صفحه 1-27

رضا فرامرز نسب؛ دکتراصغر قائدان


7. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، اردیبهشت 1386، صفحه 133-152

جواد هروی