کلیدواژه‌ها = ماوراءالنهر
تعداد مقالات: 5
1. مقاومت شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایلغار مغول

دوره 8، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 1-22

محمد علی جودکی؛ امین جیران


3. روابط ایران با سرزمین‌های شمال شرقی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-29

فیض الله بوشاسب گوشه


5. بررسی تاریخی بخارا و سمرقند از ورود مسلمین تا پایان‌ عهد امویان(41 – 132 ه.ق)

دوره 4، شماره 16، تابستان 1388، صفحه 1-21

سید احمد موسوی؛ علیرضا رحیمی