کلیدواژه‌ها = هخامنشیان
تعداد مقالات: 8
1. ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 0-0

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه


2. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 63-89

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


3. سفیر و سفارتخانه در دوره هخامنشیان

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 1-18

هاشم آقاجانی؛ طهمورث مهرابی


5. بررسی سبک و اسلوب معماری دوره هخامنشیان

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-20

دکتر محمود سید؛ مهناز بابایی توسکی


6. بررسی علل و زمان احداث، نامگذاری، معماری و متروک شدن بنای تاریخی گور دختر

دوره 7، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-38

عباس عاشوری نژاد؛ مهدی بسارده


8. جامعه و حکومت در عصر هخامنشیان (بحثی در ماهیت و حدود قدرت پادشاهان هخامنشی)

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 155-174

محمدرضا قلی‌زاده؛ محمد هاشم رهنما