کلیدواژه‌ها = تجارت
تعداد مقالات: 12
1. تجارت و اقتصاد در روزگار سامانیان و غزنویان

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-1

مریم دولت رفتار


2. علل تنزل تولید و تجارت ابریشم گیلان در اواخرحکومت صفوی (از زمان شاه عباس اول تا پایان صفوی)

دوره 12، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 73-98

غلامرضا رحیمی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


3. بررسی حمل و نقل در دوران قاجار و تأثیر آن بر تجارت، براساس مندرجات روزنامه «حبل المتین کلکته»

دوره 11، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 79-100

شیرین شریفی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ سینا فروزش


5. راههای تجاری در عهد ایلخانان

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 71-90

ابوالفضل رضوی


6. بررسی مبادلات تجاری و بازرگانی سیراف با شرق دور

دوره 10، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 13-30

وحید ثانوی


9. مناسبات اقتصادی ایران در دوره ایلخانان و اردوی زرین

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 1-23

فاطمه -زهرا قلاوند


10. وضعیت ارامنه ایران در عصر شاه عباس اول

دوره 3، شماره 10، بهار 1387، صفحه 1-19

محمد باقر خزائیلی


12. سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجای ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-14

امیر اکبری