کلیدواژه‌ها = کوروش
تعداد مقالات: 4
1. ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 0-0

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه


2. ریشه یابی اسامی شاهان هخامنشی

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 1-22

علی عزیزیان


3. شرح تاریخ سنتی 1 زردشت 2

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 1-26

علیرضا شاپور شهبازی


4. بازنگری در جشنهای دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی در ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 49-70

لقمان دهقان نیری؛ حورا شجاعی