کلیدواژه‌ها = مالیات
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چند سند تاریخی از تجارت زنان و دختران در عهد قاجاریه در شمال خراسان

دوره 11، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 21-38

مقصود علی صادقی؛ بی‍ژن پروان


2. روش‌های مالیات‌گیری در دوره افشاریه

دوره 6، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 27-54

سید منصور جمالی؛ ستاربردی فجوری؛ سیدمصطفی رحیمی


3. بختیاریها و قاجاریه

دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-28

منصور امانی