کلیدواژه‌ها = نوسازی
تعداد مقالات: 4
1. بهداشت سنندج در دورۀ پهلوی دوم (1320-1357)

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 29-48

سید برهان تفسیری؛ فرج الله احمدی


2. نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 147-168

علی وشمه؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


3. ضرورت نوسازی اقتدارگرا از نگاه "مرد آزاد"

دوره 10، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 63-82

علی اکبر خدری زاده؛ فاطمه دانش شکیب