کلیدواژه‌ها = ساسانیان
تعداد مقالات: 11
1. گوسان پارسی - کریشنا هندی

دوره 17، شماره 65، اسفند 1400

دومان ریاضی


2. تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو)

دوره 17، شماره 65، اسفند 1400

حسن آتش آب پرور؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ اسماعیل سنگاری؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


5. اسطورۀ هفتواد

دوره 9، شماره 36، اسفند 1393، صفحه 1-16

دکتر سید شمس‌الدین نجمی


8. بررسی نقش ابناء در تحولات سیاسی و اجتماعی یمن

دوره 6، شماره 24، آبان 1390، صفحه 1-25

جمشید باقرزاده؛ رجب اکبرزاده