کلیدواژه‌ها = سفرنامه
تعداد مقالات: 3
2. طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامه‌های سیاحان غربی

دوره 9، شماره 35، بهار 1393، صفحه 1-25

دکتر سید محمد طیبی؛ دکتر حمید کاویانی پویا