کلیدواژه‌ها = سفرنامه
تعداد مقالات: 5
1. مقوله‌های محوری توجه به پوشاک در سفرنامۀ ابن بطوطه

دوره 16، شماره 64، پاییز 1400

معصومه فیض آبادی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی


2. بازنمایی فرهنگ عامه خراسان با توجه به آراء سیاحان اروپایی در عصر قاجاریه

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 0-0

رضا موسی آبادی؛ بتول فخراسلام


4. طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامه‌های سیاحان غربی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 1-25

دکتر سید محمد طیبی؛ دکتر حمید کاویانی پویا