کلیدواژه‌ها = ایران باستان
تعداد مقالات: 2
1. خواستگاه تپوریها تا تشکیل شهربی تبرستان

دوره 8، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 1-16

هاشم آقاجانی الیزه؛ طهمورث مهرابی


2. جغرافیای تاریخی شاهنامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-20

جلیل پور حسن دارابی