کلیدواژه‌ها = هنر
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی

دوره 13، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 137-152

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میرفتاح


2. سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 1-26

دکترحمیدرضا صفاکیش کاشانی؛ دکترمحمود سید