کلیدواژه‌ها = شیعیان
تعداد مقالات: 8
1. بررسی عملکردهای سیاسی مردم کوفه ازسال 41تا132ق

دوره 16، شماره 64، پاییز 1400

رضا قهرمانی؛ امیر عبداللهی؛ محبوب مهدویان


2. جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب‌های آن

دوره 10، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 55-70

سید قاسم رزاقی موسوی؛ محمدامین میرزایی


3. نقش تشیع در تعیین روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-19

دکتر علیرضا کریمی؛ بیژن پروان


4. نقش شیعیان در تحولات سیاسی کشمیر (1288-735 هـ.ق)

دوره 8، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-32

احمدرضا بهنیافر


5. نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی (مطالعه موردی:آداب و رسوم مذهبی)

دوره 8، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-16

هوشنگ خسروبیگی؛ قهرمان جلیلیان


7. بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی شیعیان افغانستان از آغاز اسلام تا کنون

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-17

ابوالحسن شهواری؛ حسین قلندری


8. خراسان در عصر شاه اسماعیل اول صفوی ( 930-907ﻫ.ق.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 181-196

محمد کریم یوسف جمالی