کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-1

علی نادریان فر؛ علیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 42، بهار 1395، صفحه 31-56

امیرعلی رحیمی؛ فیض‌اله بوشاسب‌گوشه؛ سید‌علیرضا ابطحی


4. مقایسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 1-40

مریم بریحی نژاد؛ ناصر جدیدی