نویسنده = فرهاد پروانه
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینة تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 50، بهار 1397، صفحه 65-86

رسول رستمی؛ فرهاد پروانه؛ مجتبی گراوند