نویسنده = سید‌علیرضا ابطحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحولات آموزشی وفرهنگی مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 42، بهار 1395، صفحه 31-56

امیرعلی رحیمی؛ فیض‌اله بوشاسب‌گوشه؛ سید‌علیرضا ابطحی