نویسنده = امیر اکبری
تعداد مقالات: 3
2. نقد و بررسی بحران‌های درون حکومتی عصر هرمزد چهارم

دوره 10، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 123-142

بهمن هنرمند؛ امیر اکبری