نویسنده = ابراهیم حلاجیان
تعداد مقالات: 1
1. تکوین نظام اداری در تاریخ ایران و بین النهرین

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-48

ابراهیم حلاجیان