نویسنده = محمد کریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 2
1. خراسان در عصر شاه اسماعیل اول صفوی ( 930-907ﻫ.ق.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 181-196

محمد کریم یوسف جمالی


2. اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 153-192

محمد کریم یوسف جمالی؛ عباس پناهی