نویسنده = دکتر جلیل نائبیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در تحولات سیاسی مصر در دهه‌ی 1950م

دوره 8، شماره 31، تابستان 1392، صفحه 1-25

دکتر جلیل نائبیان؛ داود عمرانی