نویسنده = سیدعلیرضا ابطحی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی

دوره 13، شماره 51، شهریور 1397، صفحه 17-38

عظیم رفیع زاده؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


2. انواع منسوجات یزد در عصر صفوی

دوره 8، شماره 32، آبان 1392، صفحه 1-24

دکتر سید منصور امامی میبدی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سیدعلیرضا ابطحی