نویسنده = مریم بریحی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 1-40

مریم بریحی نژاد؛ ناصر جدیدی