نویسنده = محمدتقی فاضلی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل شخصیت مزدک و نهضت مزدکیه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 1-20

محمدتقی فاضلی؛ محمدحسن مقدس جعفری