نویسنده = احمد اشرفی
تعداد مقالات: 4
1. عوامل موثر در تعاملات فرهنگی و تمدنی مسلمانان و مسیحیان در اندلس(عصر اموی)

دوره 14، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 0-0

سید عباس وزیری؛ احمد اشرفی؛ محمدنبی سلیم


2. همگرایی دینی اسلام و مسیحیت در اندلس

دوره 12، شماره 46، بهار 1396، صفحه 161-182

سید عباس وزیری؛ احمد اشرفی؛ حسن شادپور


3. جایگاه خراسان در سیاست مذهبی شاهان صفوی

دوره 7، شماره 26، بهار 1391، صفحه 1-22

احمد اشرفی