نویسنده = علی سلیمان پور
تعداد مقالات: 2
2. مسائل و شواهد مصلحت اندیشی در سیاست خارجی پیامبر (ص)

دوره 4، شماره 12، زمستان 1387، صفحه 1-25

علی سلیمان پور