نویسنده = الهام ملک‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به انجمن‌های زنان ارمنی تهران در تاریخ معاصر

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 1-15

الهام ملک‌زاده