نویسنده = جواد هروی
تعداد مقالات: 9
1. شاهنامه نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان

دوره 15، شماره 58، بهار 1399

سارا اخروی؛ جواد هروی


3. قلاع اسماعیلیه در جنوب خراسان (قلعه‌کوه قاین)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 1-17

جواد هروی


8. امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 133-152

جواد هروی