نویسنده = ابوالحسن مبین
تعداد مقالات: 2
1. دلایل و چگونگی تصرف خوارزم توسط غزنویان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1388، صفحه 130-154

ابوالحسن مبین


2. نگاهی بر ویژگی‌های برجسته عهد غزنوی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-17

ابوالحسن مبین