نویسنده = جلیل پور حسن دارابی
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای تاریخی شاهنامه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-20

جلیل پور حسن دارابی