نویسنده = یوسف متولی حقیقی
تعداد مقالات: 6
4. دولت امینی و اصلاحات پیشنهادی آمریکا

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 1-21

یوسف متولی حقیقی


5. دارالفنون دریچه ای نو به جهان معرفت

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 115-131

یوسف متولی حقیقی