نویسنده = علیرضا ابطحی
تعداد مقالات: 4
2. جستارهایی نوین در تامین امنیت اجتماعی دوران رضا‌شاه (با تاکید بر آزادی‌های اجتماعی- سیاسی)

دوره 16، شماره 61، اسفند 1399

سیاوش شهریور؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی؛ سیاوش شهریور


3. بررسی چگونگی ایجاد معارف نوین در بلوچستان و سیر عملکرد آن در دوره پهلوی اول

دوره 14، شماره 53، اسفند 1397، صفحه 1-1

علی نادریان فر؛ علیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


4. واکاوی سیر تحولات انقلاب اسلامی در شهر اصفهان در حد فاصل سال‌های (1347-1340ش)

دوره 10، شماره 40، آذر 1394، صفحه 17-35

سید علیرضا ابطحی؛ کیمیا کشتی آرا