نویسنده = فیض الله بوشاسب گوشه
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی فرایند نفوذ رؤسای نظمیه برساختار قدرت دردوره پهلوی اول (1304-1320ه.ش.)

دوره 12، شماره 46، بهار 1396، صفحه 1-26

محمد احمد آبادی؛ سهیلا ترابی فارسیانی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


2. تعاملات اقلیت یهود یزد با مسلمانان در دوره قاجار

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 17-42

حمیدرضا شمس اسفندآبادی؛ ناصر جدیدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


3. روابط ایران با سرزمین‌های شمال شرقی

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-29

فیض الله بوشاسب گوشه


4. مرو در نخستین دهه‌های حکومت قاجار

دوره 3، شماره 9، زمستان 1387، صفحه 1-30

فیض الله بوشاسب گوشه