نویسنده = ناصر جدیدی
تعداد مقالات: 6
1. ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 0-0

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه


2. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 63-89

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


3. نقش صنایع آلمانی در نوسازی صنایع ایران در دوره رضاشاه پهلوی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 147-168

علی وشمه؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ ناصر جدیدی


4. تصوف و تشیع از واگرایی تا همگرایی

دوره 11، شماره 42، بهار 1395، صفحه 95-110

ناصر جدیدی


5. تعاملات اقلیت یهود یزد با مسلمانان در دوره قاجار

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 17-42

حمیدرضا شمس اسفندآبادی؛ ناصر جدیدی؛ فیض الله بوشاسب گوشه


6. مقایسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه

دوره 8، شماره 29، زمستان 1391، صفحه 1-40

مریم بریحی نژاد؛ ناصر جدیدی