نویسنده = بیژن پروان
تعداد مقالات: 2
1. نسب فاطمیان و خاندان میمون

دوره 13، شماره 50، بهار 1397، صفحه 45-64

بیژن پروان؛ رضا دهقانی


2. نقش تشیع در تعیین روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-19

دکتر علیرضا کریمی؛ بیژن پروان