نویسنده = مسعود طاهری لاری
تعداد مقالات: 1
1. نقش اتحادیه های کارگری در مدیریت جامعه کارگری و تاثیرآن درانقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 1-1

نیکی رزاززاده طوسی؛ مسعود طاهری لاری