فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

پژوهشگر گرامی

 براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

  لطفا قبل از ارسال مقاله به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، مقالات جهت ارزیابی به داوران ارسال نخواهد شد. 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

فرمت: چاپی و الکترونیکی

شاپای چاپی:8221-1735

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

زبان مجله: فارسی - انگلیسی

هزینه چاپ مقاله: دارد

نوع مجله: علمی

حوزه تخصصی: تاریخ

دسترسی رایگان و آزاد: بلی

نمایه شده: بلی

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: 2 ماه

شماره جاری: دوره 14، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 1-170 

6. بررسی تاریخی پیرامون سید جلال الدین اشرف

صفحه 1-1

آرش آقاجانپورگزافرودی؛ ابراهیم باوفا دلیوند


7. قهستان

صفحه 1-1

محمد مهرآئین


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار