فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

پژوهشگر گرامی

    برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه این فصلنامه، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید. رمز ورود شما به سامانه به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد. از آن پس با نام کاربری و رمز عبور می توانید به صفحه شخصی خود در سامانه وارد شده و از وضعیت مقاله ارسالی مطلع شوید. 

    براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 حوزه تخصصی: تاریخ                                                               زبان نشریه: فارسی - انگلیسی

نوع انتشار: چاپی - الکترونیکی                            نوع داوری: دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:2 تا 6 ماه                            نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد                  محل انتشار: ایران، بجنورد

 توالی انتشار: فصلنامه                                      نوع اعتبار: علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

سال شروع انتشار: 1384

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/968 تاریخ: 1388/2/20 

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی: پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ1388/2/14

نشانی الکترونیکی: WWW. Bojnourdiau.ac.ir

نشانی پستی: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دفتر فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

 هزینه داوری و چاپ مقاله

 شماره حساب ۰۲۲۰۳۳۶۴۸۵۰۰۷ بانک ملی به نام ساها دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

 150000 تومان برای داوری   350000 تومان هزینه پذیرش نهایی

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 62، تابستان 1400 

1. تحلیل روابط سیاسی زیاریان با خلافت عباسی و حکومت های مرکزی ایران

عباس ماهیگیر آبکنار؛ اللهیار خلعتبری؛ عباس پناهی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی