تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 494
تعداد نویسندگان 687
تعداد مشاهده مقاله 283,287
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 311,397
نسبت مشاهده بر مقاله 573.46
نسبت دریافت فایل بر مقاله 630.36
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 703
تعداد مقالات رد شده 133
درصد عدم پذیرش 19
تعداد مقالات پذیرفته شده 185
درصد پذیرش 26

فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

پژوهشگر گرامی

    

  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 حوزه تخصصی: تاریخ                                                               زبان نشریه: فارسی - انگلیسی

نوع انتشار: چاپی - الکترونیکی                            نوع داوری: دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:2 تا 6 ماه                            نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد                  محل انتشار: ایران، بجنورد

 توالی انتشار: فصلنامه                                      نوع اعتبار: علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

سال شروع انتشار: 1384

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/968 تاریخ: 1388/2/20 

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی: پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ1388/2/14

نشانی الکترونیکی: WWW. Bojnourdiau.ac.ir

نشانی پستی: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دفتر فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

 هزینه داوری و چاپ مقاله

 شماره حساب ۰۲۲۰۳۳۶۴۸۵۰۰۷ بانک ملی به نام ساها دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

 150000 تومان برای داوری   350000 تومان هزینه پذیرش نهایی

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 64، پاییز 1400، صفحه 1-200 

2. فریدون آدمیت، تاریخ‌نگار اندیشۀ ترقی و آزادی‌خواهی

خسرو زمانی امیراباد؛ حسن ملائکه؛ احمد آذین


3. مقوله‌های محوری توجه به پوشاک در سفرنامۀ ابن بطوطه

معصومه فیض آبادی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی


5. تکوین سازمان‌های زنان ایران در عصر پهلوی دوم

زیبا قهرمانی؛ علی اکبر خدری زاده؛ محمد گلجان


6. بررسی عملکردهای سیاسی مردم کوفه ازسال 41تا132ق

رضا قهرمانی؛ امیر عبداللهی؛ محبوب مهدویان


7. نقش طبقه متوسط بعد از انقلاب اسلامی در ایران (از سال 1357 تا 1392)

حمیدرضا سعیدی نژاد؛ علی اکبر امیدی؛ ادریس بهشتی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی