تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 501
تعداد نویسندگان 708
تعداد مشاهده مقاله 323,809
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 371,230
نسبت مشاهده بر مقاله 646.33
نسبت دریافت فایل بر مقاله 740.98
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 770
تعداد مقالات رد شده 138
درصد عدم پذیرش 18
تعداد مقالات پذیرفته شده 195
درصد پذیرش 25

فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

پژوهشگر گرامی

    

  براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 حوزه تخصصی: تاریخ                                                               زبان نشریه: فارسی - انگلیسی

نوع انتشار: چاپی - الکترونیکی                            نوع داوری: دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:2 تا 6 ماه                            نوع دسترسی: رایگان(تمام متن)

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد                  محل انتشار: ایران، بجنورد

 توالی انتشار: فصلنامه                                      نوع اعتبار: علمی دانشگاه آزاد اسلامی 

سال شروع انتشار: 1384

شماره ثبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 124/968 تاریخ: 1388/2/20 

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی: پنجاه و پنجمین جلسه کمیسیون دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ1388/2/14

نشانی الکترونیکی: WWW. Bojnourdiau.ac.ir

نشانی پستی: خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، دفتر فصلنامه علمی پژوهشنامه تاریخ

 هزینه داوری و چاپ مقاله

 شماره حساب ۰۲۲۰۳۳۶۴۸۵۰۰۷ بانک ملی به نام ساها دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی

 150000 تومان برای داوری   350000 تومان هزینه پذیرش نهایی

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 1-200 

4. پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


6. تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی

محمد مهرآئین؛ امیر تیمور رفیعی؛ محمد نبی سلیم


7. جایگاه فیل هندی در سپاهیگری عصر غزنوی

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی